Thứ Sáu | 21/09/2012 07:57

Hà Nội chuyển đổi mô hình 78 chợ đến 2015

Trong năm nay toàn thành phố sẽ xóa và giải tỏa 74 lượt chợ xanh, chợ cóc.
Thông tin ngày 19/9 từ Sở Công thương Hà Nội cho biết, từ đầu năm đến nay, Sở đã phối hợp với các sở, ngành liên quan thẩm định, tham gia ý kiến chỉnh sửa bổ sung kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ của 17 quận, huyện, thị xã, trình UBND thành phố phê duyệt kế hoạch chuyển đổi tại 10 quận, huyện.

Dự kiến, tổng số lượng chợ thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác đến năm 2015 là 78 chợ. Trong năm nay toàn thành phố sẽ xóa và giải tỏa 74 lượt chợ xanh, chợ cóc gây cản trở giao thông, mất vệ sinh môi trường.

Nguồn Kinh tế & Đô thị


Sự kiện