Thứ Tư | 05/09/2012 13:00

CTCP ANPHA đăng ký bán 200 nghìn cổ phiếu VGP

Thời gian dự kiến giao dịch từ 10/9 đến 9/10 nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.
Công ty cổ phần Cảng Rau Quả, mã VGP thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ.

Công ty cổ phần A.N.P.H.A (ANPHA) được đại diện bởi ông Bùi Công Giang - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị VGP đăng ký bán 200 nghìn cổ phiếu.

Thời gian dự kiến giao dịch từ 10/9 đến 9/10 nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

Số lượng cổ phiếu ANPHA nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là 912 nghìn đơn vị, tương đương 11,53% vốn điều lệ.

Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu ANPHA sở hữu giảm xuống 712 nghìn đơn vị, tương đương 9% vốn điều lệ.

Kết thúc giao dịch ngày 4/9, cổ phiếu VGP đóng cửa tại mức 11.800 đồng/cổ phiếu.

Nguồn Khampha/HNX


Sự kiện