Thứ Tư | 25/04/2012 16:02

Công ty mẹ BVH lãi 366,4 tỷ đồng quý I do được hoàn nhập dự phòng lớn

Quý này công ty được hoàn nhập 212,27 tỷ đồng chi phí tài chính trong khi cùng kỳ phải chi 52,51 tỷ đồng.
Tập đoàn Bảo Việt (BVH) thông báo kết quả kinh doanh quý I năm 2012 của riêng công ty mẹ.

Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 279,9 tỷ đồng, giảm 9,11% so với cùng kỳ năm 2011. Quý này công ty được hoàn nhập 212,27 tỷ đồng chi phí tài chính trong khi cùng kỳ phải chi 52,51 tỷ đồng.

Trước đó, trong ĐHCĐ của Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC), lãnh đạo cho biết hoạt động của BVSC chắc chắn tác động đến tập đoàn, giá BVSC biến động 1000 đồng thì tập đoàn BVH trích lập 40 tỷ. Năm ngoái BVH phải trích lập rất lớn, năm 2012 này hoàn nhập dự phòng riêng mã BVS thôi, tập đoàn được hoàn nhập hơn 200 tỷ.

Nhờ được hoàn nhập, lãi gộp quý I/2012 của BVH đạt 492,17 tỷ đồng, tăng 92,68% so với cùng kỳ và điều này kéo kết quả kinh doanh cuối cùng của BVH tăng mạnh với mức lãi sau thuế 366,41 tỷ đồng, tăng 72,68% so với quý I/2011.

Nguồn CafeF


Sự kiện