Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu, nhóm hàng tư liệu sản xuất ước đạt 307,32 tỉ USD, chiếm 93,8%; nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng ước đạt 20,18 tỉ USD, chiếm 6,2%. Ảnh: TTXVN.

 
Lam Nhi Thứ Hai | 29/01/2024 09:58

Cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam năm 2023

Trong năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 683 tỉ USD; trong đó xuất khẩu 355,5 tỉ USD, nhập khẩu 327,5 tỉ USD.

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu, nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản ước đạt 4,61 tỉ USD, chiếm 1,3%; nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt 313,73 tỉ USD, chiếm 88,3%; nhóm hàng nông sản, lâm sản ước đạt 28,15 tỉ USD, chiếm 7,9%; nhóm hàng thủy sản ước đạt 9,01 tỉ USD, chiếm 2,5%.

Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu, nhóm hàng tư liệu sản xuất ước đạt 307,32 tỉ USD, chiếm 93,8%; nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng ước đạt 20,18 tỉ USD, chiếm 6,2%.

Có thể bạn quan tâm:

Các thị trường chứng khoán lớn nhất theo thời gian

Công ty có giá trị nhất nước Mỹ kể từ năm 1995