Thứ Sáu | 29/06/2012 09:20

Chỉ số tồn kho tại 1/6 tăng 26% so với cùng kỳ

Chỉ số tiêu thụ của ngành công nghiệp chế biến 5 tháng đầu năm chỉ tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn nhiều so với mức 17,5% cùng kỳ.
Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số tồn kho tại thời điểm 1/6/2012 của ngành công nghiệp chế biến tăng 26% so với cùng thời điểm năm trước (Chỉ số tồn kho cùng thời điểm năm trước là 15,9%).

Những ngành có chỉ số tồn kho tiếp tục tăng cao là: Sản xuất xe có động cơ tăng 116,7%; chế biến và bảo quản rau quả tăng 113,3%; chế biến, bảo quản thủy sản và sản phẩm từ thủy sản tăng 30,5%; sản xuất xi măng tăng 29,3%; xay xát và sản xuất bột thô tăng 25,9%.

Một số ngành có chỉ số tồn kho tăng thấp hoặc giảm là: Sản xuất sản phẩm bơ sữa tăng 8,7%; sản xuất sợi và dệt vải giảm 4,6%; sản xuất giày, dép giảm 6,5%; sản xuất sắt, thép giảm 5,4%; sản xuất đường giảm 26%.

Chỉ số tiêu thụ của ngành công nghiệp chế biến 5 tháng đầu năm chỉ tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn nhiều so với mức 17,5% của cùng kỳ năm trước.

Một số ngành có chỉ số tiêu thụ tăng cao là: Sản xuất đường tăng 38,6% so với cùng kỳ năm trước; chế biến và bảo quản rau quả tăng 37,7%; sản xuất sản phẩm bơ, sữa tăng 24,7%;  sản xuất thức ăn gia súc tăng 17,4%; chế biến bảo quản thủy sản và sản phẩm từ thủy sản tăng 15,9%.

Một số ngành có chỉ số tiêu thụ tăng thấp hoặc giảm, ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất là: Sản xuất trang phục (trừ quần áo da lông thú) tăng 7,1%; sản xuất thuốc lá, thuốc lào tăng 2,4%; sản xuất sắt, thép tăng 2%; sản xuất xe có động cơ giảm 5,3%; sản xuất mô tô, xe máy giảm 6,6%; sản xuất giày, dép giảm 6,8%; sản xuất xi măng giảm 9,9%.

Nguồn DVT/Tổng cục Thống kê


Sự kiện