9 tháng năm 2023, xuất khẩu gạo đạt 3,66 tỉ USD, tăng 40,4%. Ảnh: TL

 
Lam Nhi Thứ Tư | 04/10/2023 17:46

9 tháng năm 2023: Xuất khẩu gạo tăng 40,4%

Theo ước tính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xuất khẩu gạo cả năm 2023 có thể đạt được 7,5 triệu tấn.