Xuất khẩu sầu riêng đã lập kỷ lục mới về kim ngạch khi cán mốc 1,2 tỉ USD trong 8 tháng năm 2023. Ảnh: TL

 
Trọng Hoàng Thứ Ba | 05/09/2023 17:36

8 tháng năm 2023: Xuất khẩu rau quả tăng 57,5%

Xuất khẩu nhóm hàng rau quả 8 tháng năm 2023 đạt 3,45 tỉ USD, vượt kim ngạch xuất khẩu rau quả của cả năm 2022.