Trong 7 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu rau quả cả nước đạt hơn 3,25 tỉ USD. Ảnh: Báo Chính Phủ.

 
Trọng Hoàng Thứ Hai | 24/07/2023 11:51

7 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu rau quả vượt cả năm 2022

Trong 7 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu rau quả tăng 68,8% so với cùng kỳ năm 2022 và vượt giá trị xuất khẩu khoảng 3,16 tỉ USD của cả năm 2022.