Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam 10 tháng năm 2023 đạt 25,762 tỉ USD, là mức tăng cao nhất kể từ đầu năm 2023. Ảnh: PS.

 
Trọng Hoàng Thứ Sáu | 27/10/2023 17:09

10 tháng năm 2023: Tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt 25,762 tỉ USD

Tổng vốn đăng ký vào Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài 10 tháng năm 2023, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Có thể bạn quan tâm:

Tìm tiền cho hồi phục