Khởi nghiệp Tin tức

  • 26/04/2024 - 10:37

    Hành trình gọi vốn

    Cuốn sách Hành trình gọi vốn có 7 bước chinh phục nhà đầu tư, cung cấp cho bạn đọc những điều cần thiết để xây dựng chiến lược gọi vốn hiệu quả.