Khách quốc tế Tin tức

  • 30/01/2024 - 14:38

    Tình hình kinh tế Việt Nam tháng 1/2024

    Trong tháng đầu tiên của năm 2024, CPI tăng 3,37%; đầu tư nước ngoài tăng 40,2%; khách quốc tế đến Việt Nam tăng 73,6%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 18,3%.