Hiroshima Tin tức

  • 28/06/2014 - 16:05

    Taxi ở Nhật Bản

    Cước taxi ở Nhật Bản khá cao nhưng có thể khiến mọi khách đi xe hài lòng.