Gỗ Tin tức

  • 25/03/2024 - 14:00

    Đường dài ODM của gỗ nội thất

    Đầu tư vào thiết kế hiện được coi là tương lai của xuất khẩu đồ gỗ nội thất, nhưng giới hạn về nguồn lực con người vẫn cách xa triển vọng.
  • 08/03/2024 - 14:46

    Chọn khai thác gỗ hay tín chỉ carbon?

    Các nhà quản lý quỹ đầu tư đứng trước lựa chọn giữa đốn hạ các khu rừng để lấy gỗ hay tiếp tục duy trì cây để tạo ra tín chỉ carbon.