Giấy tái chế Tin tức

  • 11/04/2013 - 15:02

    12 nữ doanh nhân thay đổi giới kinh doanh

    Từ Weight Watchers, Chanel cho đến công ty tái chế giấy lớn nhất của Trung Quốc, những người phụ nữ thông minh đã đứng phía sau rất nhiều doanh nghiệp lớn.