Giao dịch Tin tức

  • 29/12/2023 - 14:48

    Năm 2023: CPI bình quân tăng 3,25%

    Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, CPI tháng 12 tăng 0,12% so với tháng trước; còn so với cùng kỳ năm trước, CPI tháng 12 tăng 3,58%.