Facebook Tin tức

  • 15/04/2023 - 08:00

    Livestream bán hàng: Facebook vs TikTok

    Khi hình thức bán hàng qua livstream trở nên phổ biến ở Việt Nam thì vấn đề tiếp theo là đầu tư livestream trên nền tảng nào để tối ưu chi phí.