Dòng tiền Tin tức

Cá nhân cân khối ngoại

Cá nhân cân khối ngoại

Dòng tiền mạnh mẽ của nhà đầu tư cá nhân trong nước tiếp tục đỡ thị trường trước đà bán ròng của khối ngoại.

  • 12/03/2024 - 07:30

    Sóng “lạ” của USD

    Ngay từ những ngày đầu năm, tỉ giá đồng Việt Nam so với USD đã “gợn sóng”.