Cung ứng Tin tức

  • 27/04/2024 - 07:00

    Bão kinh tế trước El Niño, La Niña

    Ứng phó trong chuỗi cung ứng của doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực trước các hiện tượng thời tiết cực đoan đang ngày càng tồi tệ hơn.
  • 09/02/2024 - 16:01

    Nạn đói vẫn bủa vây Ấn Độ

    Mặc dù Ấn Độ là một trong những quốc gia sản xuất thực phẩm lớn nhất thế giới, người dân vẫn đang đối mặt với tình trạng đói kém.