Công nghệ Tin tức

  • 13/06/2024 - 17:26

    Apple gia nhập cuộc đua A.I

    Apple sắp đưa trí tuệ nhân tạo vào xu hướng phổ biến, nhưng một số trong đó tương tự như những gì các đối thủ cạnh tranh đang làm.
  • 13/06/2024 - 07:30

    Cấy A.I cho não quản trị

    Cách doanh nghiệp biến A.I (trí tuệ nhân tạo) thành công cụ thực chiến hơn là một món đồ công nghệ trang sức.