Cổ phiếu mới Tin tức

Đón sóng chuyển sàn

Đón sóng chuyển sàn

Làn sóng niêm yết mới được kỳ vọng sẽ đem lại nhiều lựa chọn cho nhà đầu tư sau giai đoạn thiếu vắng cổ phiếu mới.

  • 06/12/2022 - 10:14

    Cổ phiếu GE2 sắp chia tay sàn UPCoM

    Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có thông báo về việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu GE2 của Tổng Công ty Phát điện 2.