LIÊN HỆ NỘI DUNG
ĐT: 089 9909 008
Email: toasoan@nhipcaudautu.vn
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO
Ms. Bảo Nguyên
ĐT: 0988 510 665
Email: baonguyen@nhipcaudautu.vn
Đặt báo dài hạn gọi:
089 9909 008

LIÊN HỆ PHÁT HÀNH
TP.HCM: Ms. Mộng Cầm
ĐT: 0932 133 134 hoặc 089 9909 008 – Ext: 100
Email: mongcam@nhipcaudautu.vn
Hà Nội: Ms. Minh Hiếu
ĐT: 098 383 6818 hoặc 089 9909 008 – Ext: 106
Email: minhhieu@nhipcaudautu.vn