Bất động sản Tin tức

  • 11/07/2024 - 07:30

    Cần Thơ cần lực đẩy

    Lượng giao dịch giảm cho thấy thị trường bất động sản Cần Thơ vẫn chưa hết khó khăn.
  • 10/07/2024 - 07:30

    Tiền chờ người vay mua nhà

    Ngoài lãi suất giảm, thị trường cần động lực lớn hơn để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng cho vay bất động sản.