ads

Lực hút dự án tỉ USD

Các dự án FDI tỉ USD tạo nhiều cơ hội để Việt Nam đưa sản phẩm hàng hóa sản xuất trong nước vào chuỗi giá trị toàn cầu.

ads

Lực đẩy Apple cho tham vọng Make in Vietnam

Sự dịch chuyển quy mô lớn của chuỗi cung ứng sản xuất cho Apple tiếp tục trở thành chất xúc tác mạnh cho tham vọng kinh tế số Make in Vietnam.

ads

“Vua sữa đậu nành” thắng nhờ đường

Đường Quảng Ngãi đang chứng kiến sự biến động ngược chiều trong 2 mảng kinh doanh chủ lực.