Cancel
 
Quỳnh Như Thứ Hai | 31/10/2022 18:00

Việt Nam là quốc gia tăng trưởng kinh tế số tốt nhất Đông Nam Á

Theo báo cáo mới nhất của Google, Việt Nam được xếp hạng là quốc gia tăng trưởng kinh tế số tốt nhất trong sáu nước Đông Nam Á.