Quỳnh Như Thứ Hai | 31/10/2022 09:22

Mạng 5G được dự báo sẽ thay thế 4G trong năm 2030

Mạng 5G được đánh giá như một chiếc chìa khoá mở ra thế giới chuyển đổi mới, tăng trưởng số ở nhiều quốc gia.