Đây là cách phân phối GDP toàn cầu vào năm 2050, theo dự đoán từ Goldman Sachs. Ảnh: CNBC

 
Trọng Hoàng Thứ Sáu | 25/08/2023 09:29

Nền kinh tế toàn cầu theo GDP vào năm 2050

Theo một báo cáo gần đây của Goldman Sachs, cán cân sức mạnh kinh tế toàn cầu được dự đoán sẽ thay đổi đáng kể trong những thập kỷ tới.