Cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 15,23 tỉ USD. Ảnh: Freepik

 
Trọng Hoàng Thứ Ba | 01/08/2023 09:36

7 tháng 2023: Việt Nam xuất siêu 15,23 tỉ USD

Tính chung 7 tháng năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 374,23 tỉ USD.