Cancel

Với sự bùng nổ của internet và di động, Việt Nam được xem là một thị trường rất tiềm năng cho các mô hình EdTech tại khu vực.

 
Thứ Năm | 06/10/2022 09:33

Thời của EdTech

Các công ty khởi nghiệp công nghệ trong lĩnh vực giáo dục, đã sôi động trở lại sau 1 năm im ắng vì tác động của dịch bệnh.
 
 
Các công ty EdTech ở đây cũng đang chuyển hướng mạnh sang mô hình live-class.
Các công ty EdTech ở đây cũng đang chuyển hướng mạnh sang mô hình live-class.