Quyên Nhi Thứ Năm | 31/08/2023 13:40

Chuẩn bị tiền đầu tư bao nhiêu là đủ?


Nội dung Podcast

Nhìn chung, tỉ lệ tiết kiệm cá nhân là khởi nguồn của mọi khoản đầu tư cá nhân.

Nhiều người cho rằng đầu tư thì phải cần nhiều tiền. Nhận định này không sai, nhưng chưa đủ để nói về bản chất của vốn đầu tư tài chính cá nhân. Khi nghĩ tới đầu tư, suy nghĩ thông thường sẽ là đợi đủ tiền thì mới đầu tư. Thế nhưng, công thức ở đây là tiền tiết kiệm bằng thu nhập ròng khấu trừ chi tiêu.