Nguyễn Bình Thứ Tư | 08/05/2024 10:16

Làn sóng thứ 5 - Giáo dục khai phóng kiểu Mỹ

Định nghĩa lại đại học nghiên cứu Hoa Kỳ như một doanh nghiệp tri thức phức hợp và thích nghi toàn diện, với cam kết khoa học, sáng tạo và đổi mới...

Trong quyển sách textbook Làn sóng thứ 5 - Giáo dục khai phóng kiểu Mỹ (THE FIFTH WAVE: The Evolution of American Higher Education) của tác giả Michael M. Crow và William B. Dabars có viết rất chi tiết về sự xuất hiện của Làn sóng thứ 5. Trong đó có mô hình liên minh các Trường đại học Hoa Kỳ Mới.

Làn sóng thứ 5 là gì?

Dưới sự tác động của cuộc Cách mạng 4.0, có nhiều dự đoán sẽ có rất nhiều sự thay đổi lớn trong cách sống và làm việc của con người.

Theo những chuyên gia giáo dục, thay vì chỉ làm một công việc cả đời, trong tương lai, hơn 65% số lượng học sinh tiểu học hiện nay sẽ được tuyển dụng vào những công việc thậm chí còn chưa xuất hiện.

Đó cũng là lý do các chuyên gia giáo dục cho rằng giáo dục khai phóng là chìa khóa trong cuộc Cách mạng 4.0 đó.

Trong đó, làn sóng thứ 5 được hình thành trên cơ sở Làn sóng thứ 4, giai đoạn đặt tiêu chuẩn vàng cho học thuật, đem tới cho quá trình sáng tạo và đổi mới tri thức một làn gió kinh doanh năng động, giúp hàng triệu người trở nên giàu có đồng thời củng cố vai trò lãnh đạo của Mỹ trong nền kinh tế tri thức.

Quá trình chuyển dịch sang Làn sóng thứ 5 bắt đầu với sự xuất hiện của một nhóm trường đại học nghiên cứu công lập quy mô lớn nổi bật về khả năng tích hợp giữa việc mở rộng cơ hội học tập sao cho tương xứng với quy mô tăng trưởng dân số và nhu cầu nhập học với những khung học thuật được cấu trúc để đẩy mạnh sự sáng tạo và đổi mới tri thức phục vụ lợi ích công, góp phần nâng cao an sinh xã hội.

Với nguyên lý quân bình và cam kết làm bật lên sứ mệnh phục vụ công của đại học nghiên cứu Mỹ, Làn sóng thứ 5 chính là sự mở rộng của mô hình đại học Hoa Kỳ Mới.

Làn sóng thứ 5 – Giáo dục khai phóng kiểu Mỹ

Mô hình Đại học Hoa Kỳ Mới định nghĩa lại đại học nghiên cứu Mỹ như là một doanh nghiệp tri thức phức hợp và thích nghi toàn diện, với cam kết khoa học, sáng tạo và đổi mới, dễ tiếp cận với càng nhiều đối tượng sinh viên càng tốt, cả về địa vị kinh tế xã hội cũng như về trí tuệ, đồng thời trực tiếp đáp ứng nhu cầu của đất nước và xã hội nói chung.

Mô hình này giúp bổ sung tính dễ tiếp cận cho một nền tảng học thuật kết hợp nghiên cứu và giảng dạy, tính bao trùm cho khu vực dân số gồm nhiều thành phần kinh tế xã hội đa dạng trong khu vực và trên cả nước, và thông qua phổ rộng các hoạt động và chức năng của nó, một sự cam kết về thiết chế cho mục tiêu tối đa hóa tác động xã hội tương xứng với quy mô đào tạo và nhu cầu của đất nước.

Với các dữ liệu phong phú và sự thật thú vị về các trường đại học, được đúc kết từ nhiều lĩnh vực khác nhau từ thiết kế, kinh tế, chính sách công, lý thuyết tổ chức, nghiên cứu khoa học và công nghệ, xã hội học, tâm lý học và thậm chí nhận thức luận, các tác giả của cuốn sách “Làn sóng thứ 5 – Giáo dục khai phóng kiểu Mỹ” sẽ giúp bạn có cái nhìn rõ hơn về giáo dục khai phóng kiểu Mỹ.