Ảnh: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 
Cẩm Tú Thứ Bảy | 26/11/2022 17:35

Hoa Kỳ công bố sáng kiến hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tăng trưởng bền vững

USAID và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã công bố Sáng kiến thúc đẩy thực hành khung đánh giá ESG trong khu vực tư nhân hướng tới tăng trưởng bền vững.

Mới đây, tại Hà Nội, Phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã công bố Sáng kiến thúc đẩy thực hành khung đánh giá Môi trường – Xã hội – Quản trị (ESG) trong khu vực tư nhân hướng tới tăng trưởng bền vững giai đoạn 2023 – 2025.

Sáng kiến sẽ tập trung vào việc cải thiện các khuôn khổ pháp lý để thúc đẩy thực hành ESG trong khu vực tư nhân, nâng cao năng lực cho doanh nghiệp về thực hành ESG. Đây là bộ tiêu chuẩn thường được các nhà đầu tư sử dụng để đo lường cách thức một doanh nghiệp bảo vệ môi trường, quản lý mối quan hệ với cộng đồng, áp dụng quản trị doanh nghiệp minh bạch và có trách nhiệm.

Mạng lưới các doanh nghiệp quan tâm đến ESG cũng sẽ được mở rộng, qua đó, thúc đẩy và trao đổi các thực tiễn tốt nhất. Mục tiêu dến năm 2025, sáng kiến này sẽ cung cấp các gói hỗ trợ kỹ thuật ESG cho 300 doanh nghiệp, trong đó có 10 doanh nghiệp thí điểm các mô hình kinh doanh ESG sáng tạo.

yêu cầu của đối tác, thị trường theo hướng sản xuất và tiêu dùng bền vững đang diễn ra mạnh mẽ.
Yêu cầu của đối tác, thị trường theo hướng sản xuất và tiêu dùng bền vững đang diễn ra mạnh mẽ. Ảnh: T.L

Theo ông Mark Birnbaum, Giám đốc Dự án, khi áp dụng ESG, doanh nghiệp sẽ được tạo điều kiện đưa ra sản phẩm mới, cao cấp hóa nhằm đáp ứng các nhu cầu mới của khách hàng; được tích hợp vào chuỗi cung ứng lớn hơn. Thị trường trở nên rộng hơn, đặc biệt vào các thị trường quốc tế nơi người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn tới các vấn đề môi trường và xã hội. Doanh nghiệp cũng sẽ có cơ hội tiếp cận các nguồn tài chính mới, giảm thiểu chi phí và rủi ro trong dài hạn, cũng như nâng cao uy tín và hình ảnh doanh nghiệp trên thị trường. 

Sáng kiến mới này sẽ được triển khai thông qua Dự án Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam (IPSC). Với tổng số vốn lên tới 36 triệu USD do USAID tài trợ, IPSC hướng tới gỡ bỏ các hạn chế về chính sách, thị trường ở cấp độ doanh nghiệp cản trở sự phát triển của doanh nghiệp, bao gồm cả những doanh nghiệp do phụ nữ và nhóm yếu thế làm chủ. Qua đó, thúc đẩy khu vực tư nhân đổi mới và năng động, đủ sức cạnh tranh trên toàn cầu và gia tăng cơ hội phát triển kinh tế.