Quỳnh Như Thứ Năm | 17/11/2022 07:30

Cần một cái đầu lạnh khi kinh tế suy thoái


Nội dung Podcast

Mọi người có thể bị ảnh hưởng về mặt tinh thần khi tài sản của họ sụt giảm và hành động phi lý trí để bảo vệ những gì còn lại.

Khi mọi thứ không chắc chắn, mọi người rất khó để suy nghĩ chính xác. Những cuộc suy thoái đều ảnh hưởng tới những người không chắc chắn và luôn sợ hãi. Các chuyên gia cho biết suy thoái hay đúng hơn là sợ hãi suy thoái gây ra cảm giác tuyệt vọng về tài chính. Những cảm giác này có thể bị ảnh hưởng bởi tin tức xấu về nền kinh tế rộng lớn hơn. Dấu hiệu suy thoái thường đi trước bởi sự sụt giảm của thị trường chứng khoán. Điều này đè nặng lên tâm trí các nhà đầu tư.