Cancel
Quyên Nhi Thứ Tư | 23/11/2022 07:00

Bị tổn thương tâm lý vì đồng tiền


Nội dung Podcast

Bất kể nguồn gốc như thế nào, chấn thương tâm lý do tài chính vẫn mang tác động tiêu cực lên cách mỗi người sử dụng tiền bạc.

Thông thường, sang chấn tâm lý là hệ quả của một sự kiện chấn động hay mang tính đe dọa đến cuộc sống như rơi vào thảm họa tự nhiên, bị hành hung hay tai nạn xe cộ. Tương tự, những vấn đề tiền bạc như bể nợ hay mất nhà cũng có khả năng dày vò và tổn thương tâm lý chúng ta.