Lam Nhi Thứ Sáu | 25/08/2023 09:27

Ấn Độ dừng xuất khẩu đường

Quyết định tạm ngừng xuất khẩu đường đầu tiên sau 7 năm ở quốc gia Nam Á, nhằm đảm bảo nguồn cung trong nước.