ESG Tin tức

  • 02/05/2024 - 07:30

    Phủ xanh mua sắm công

    Đã đến lúc Việt Nam đặt ra câu hỏi các yếu tố ESG nằm ở đâu khi xét duyệt các dự án đầu tư công.
  • 15/04/2024 - 07:30

    Vốn mỏng khó làm ESG

    Chi phí lớn và thời gian chuyển đổi dài trở thành những nút thắt cản trở quá trình thực hành ESG của doanh nghiệp.