Biến đổi khí hậu Tin tức

  • 13/02/2024 - 07:30

    Tiền đâu cho Net Zero?

    Không chỉ cần thêm hàng ngàn tỉ USD để giải quyết hậu quả biến đổi khí hậu, việc huy động tài chính cho chống biến đổi khí hậu cũng rất quan trọng.