Ben vung Tin tức

Lỗi hẹn với Net Zero

Lỗi hẹn với Net Zero

Hàng loạt tập đoàn lớn tuyên bố sẽ không thể đạt được các mục tiêu net zero đã cam kết trước đó.